Vanligtvis när du tar bort en app kan viss information från appen finnas kvar i telefonen, som är tillgänglig om man installerar den på nytt. För att säkerställa att denna information också tas bort måste appen raderas på ett speciellt sätt.


Gör på följande sätt:

  • Gå till Inställningar
  • Välj Allmänt
  • Välj iPhone-lagringsutrymme
  • Hitta Saphe Link
  • Tryck Radera app
  • Tryck Radera app igen
  • Du kan med fördel starta om din telefon, du hittr en vägledning till hur du bäst gör det här.
  • Öppna App Store
  • Hitta och installera Saphe Link-appen
  • Anslut till din Saphe-enhet på nytt