Saphe Link-appen räknar ut hastigheten baserat på telefonens GPS, vilket ställer vissa krav på precisionen för den data som tillhandahålls av telefonens GPS. Blir datan otillräcklig eller felaktig kommer den helt uteslutas från beräkningen. Om GPS-precisionen inte är tillräcklig kan du uppleva att: 

  • Hastigheten hoppar upp och ned 
  • Hastigheten är 3-5 km högre eller lägre än bilens hastighetsmätare
  • Hastigheten inte uppdateras löpande 
  • Hastigheten visas som två streck  "--"


Det är särskilt viktigt att vara medveten om att en otillräcklig GPS-precision kan betyda att du inte får larm eller att du får falska larm.


Det kan finnas många anledningar till att data från GPS:en är felaktiga eller saknas, så här är några av de vanligaste orsakerna och lösningarna för GPS-problem på telefoner.


Använder du Apple CarPlay eller Android Auto?

Läs mer om det här.


Lösningar på GPS-problem

Här är några av de mest vanliga lösningarna på problem med GPS. 

 

Android-telefon

Kalibrer og fix GPS på Android telefoner


iPhone

Nollställa och återaktivera platstjänster