Det er muligt at vælge om hastigheden skal vises som "kilometer i timen" (km/t) eller "miles per hour" (mph). Dette kan gøres ved at: 


  • Åbne menuen i saphe link app'en. Menuen får du adgang til ved at klikke på de 3 streger i højre hjørne.
  • Tryk på "Skærm"
  • Find "Lokalisering"


For at få vist km/t: Slå "Lokalisering" fra

For at få vist mph: Slå "Lokalisering" til