Smart Alarm är en funktion som du kan aktivera i Saphe Link-appen under Ljud & Alarm-inställningar för de alarm som är fasta t.ex. fast fartkamera eller medelhastighetskamera.  


När Smart Alarm är på får du bara ett pip om du närmar dig larmet och kör under tillåten hastighetsgräns. Men du får den vanliga larmtonen om du kör snabbare än hastighetsgränsen. Detta är särskilt användbart om du kör där det finns många fasta kameror som dessutom ligger nära varandra. Smart Alarm gör att användaren endast blir särskilt uppmärksammad vid de tillfällen då de behöver sakta ned. 


Du kan slå på och av Smart Alarm så här:

  • Öppna Saphe Link-appen
  • Välj Meny
  • Välj Ljud och alarm
  • Välj Fast fartkamera 
  • Under fliken Smart Alarm, kan du aktivera informationstonen