Det kan finnas flera anledningar till att din Saphe inte larmar. Låt oss se över de kriterier som ska vara uppfyllda för att sin Saphe ska ge larm, vad som kan gå fel och vad du kan göra för att lösa eventuella problem. 


Larmet måste vara registrerat på kartan

Öppna appen och titta på kartan. Om du är inom 20 km av larmet kan du se om det är registrerat. Om det finns ett larm i närheten, men du inte mottog en varning är något fel. Läs vidare för att ta reda på vad som gick fel och hitta en lösning på det. 


Din Saphe måste vara igång och ansluten till din telefon

Den här guiden beskriver hur du startar och ansluter din Saphe: Så parkopplar du din telefon med en Saphe-enhet


Saphe Link-appen behöver veta var du är och därmed använda din GPS och platsinfo

Även om GPS och platsinfo är påslagen och inställd på "Alltid" för Saphe Link-appen kan det fortfarande uppstå problem med att hitta plats och riktning. Läs den här guiden för att hitta fel och lösningar på GPS-problem: Hastigheten visas fel eller inte alls