Ibland får Saphe Drive og Saphe One+ en ny uppdatering. Om det finns en ny programvaruuppdatering för din Saphe kommer du att få ett meddelande om det i Saphe Link-appen och din Saphe startar inte förrän uppdateringen har installerats på din enhet. 


Uppdatera den så här:

  • Öppna Saphe Link-appen
  • Välj Meny 
  • Välj Enheter
  • Tryck på din enhet under parkopplade enheter
  • Nu uppdaterar din enhet -  vänta tills den är klar
  • När uppdateringen är genomförd kommer den ansluta till din telefon igen och du kan köra. Problemställningar