Hvad er en logfil?

Logfiler er filer der indeholder information om aktiviteter, det vil sige at vi der kan se, f.eks. om der er blevet givet alarmer, hvornår, hvornår, hvor præcis GPS'en var, om der var Bluetooth forbindelse osv. 


Logfilen er tilknyttet den specifikke app, og giver derfor ingen informationer, der kan identificere brugeren af Saphe Link app'en, og bruges udelukkende af Saphe til at finde eventuelle problemer og fejl, sådan at de kan blive udbedret - som standard sendes logfiler ikke fra Saphe Link app'en, medmindre brugeren selv trykker på "Send" knappen, eller slår "Send automatisk" til i Saphe Link app'en.


Hvordan sender jeg en logfil?

Du sender en logfil ved at gøre følgende:

  • Gå ind i app'en
  • Tryk Menu
  • Tryk Information
  • Tryk Send for at sende den seneste logfil 


Hvis det er en konstant fejl, kan det være en god idé at slå "Send automatisk" til, sådan at app'en selv sender logfiler ind. Dette hjælper Saphe support og udviklerne med at indsamle flere data, som kan hjælpe med at finde fejlen og dermed en løsning på den.


Send dit bruger ID til support@saphe.dk. Dette skal gøres, for at vi kan finde logfilen, ellers vil den blot ligge på vores server i en måned, og vil blive slettet igen efter den tid. Det er derfor også vigtigt at du sender en logfil kort tid efter du har oplevet fejl, og ikke venter for længe, da vi ellers ikke vil kunne se, hvad der skete.