Om din Saphe inte ansluter automatiskt till din iPhone beror detta oftast på att appen inte körs i bakgrunden, som den borde. Och det kan finnas flera orsaker till det, ibland beror det på mer än en sak.


Kontrollera därför: