Kontroller om din Saphe MC er tændt ved at trykker på knappen. 

  • Den er tændt: Hvis lampen lyser rød.
  • Den er slukket: Hvis lampen lyser grøn.


Tænd og sluk sker på samme måde, nemlig ved at holde knappen inde i 3 sekunder, indtil at lampen går ud.

  • Tænd den ved at holde knappen inde indtil det grønne lys går ud. Den blinker rød 3 gange når du slipper for at indikere, at den nu er tændt.
  • Sluk den ved at holde knappen inde indtil det røde lys går ud. Den giver et enkelt bip for at indikere, at den nu er slukket.