Det er muligt at vælge om hastigheden skal vises som "kilometer i timen" (km/t) eller "miles per hour" (mph). Dette kan gøres ved at: 


  • Åbne menuen i app'en
  • Tryk på "Skærm"
  • Find "Lokalisering"


Kilometer i timen: Slå "Lokalisering" fra

Miles per hour: Slå "Lokalisering" til