Flere och fler bilister har möjlighet att använda Android Auto eller Apple CarPlay i sina bilar. Det gör att de kan se vad som sker på telefonen, vilket är väldigt smart. För att Saphe Link-appen ska kunna användas på dessa plattformar måste en speciell version till dessa utvecklas, och det är för närvarande inte säkert att Saphe Link-appen fungerar korrekt om du använder den samtidigt som något av dessa system. I framtiden är Saphe Link-appen avsedd att stödja båda systemen. 


Använder du Apple CarPlay eller Android Auto tillsammans med Saphe Link-appen kan du uppleva att hastigheten inte stämmer överens med verkligheten. Anledningen till detta är att så snart du sätter i kabeln i telefonen stänger Apple CarPlay eller Android Auto av eller försvagar telefonens GPS-signal och Saphe Link är helt beroende av telefonens GPS-signal, vilket gör att hastigheten inte visas korrekt och du inte mottar alarm vid rätt tillfälle när GPS-signalen fallerar. 


Vi har sett tillfällen med Apple CarPlay där det hjälpt att uppdatera själva Apple CarPlay-systemet, vilket görs på en bilverkstad, men vi kan inte garantera att det löser det.