Om din Saphe ofta tappar anslutningen till din iPhone eller om din iPhone inte ansluter automatiskt, kan det bero på att telefonens strömsparläge är aktiverat, vilket kan få telefonen att stänga ner Saphe Link-appen i bakgrunden för att spara ström.


Du kan avaktivera det genom att göra följande:

  • Gå till Inställningar
  • Välj Batteri
  • Avaktivera Strömsparläge, om den är aktiverad