Hvis du ikke kan forbinde til din Saphe enhed, vil den ikke afgive alarmer, og fælles for dem alle, vil du kunne opleve følgende:


 • Du får ikke alarmer
 • Der står ikke "Forbundet" ud for enheden i app'en > menu  (3 vandrette streger øverst i højre hjørne) > Enheder
 • Der vises ikke et ikon af din Saphe enhed i øverste højre hjørne i app'en (som vist på nedenstående skærmbillede fra en telefon)
Hver Saphe enhed, har også særlige kendetegn og mulige løsninger, der vises, når den ikke er forbundet. Inden du går igang med dem, hvis du er i tvivl, om din enhed er tændt eller slukket, kan du læse her, hvordan du tænder den.


 • Hvis din Saphe One ikke er forbundet vil den, kort tid efter at du er begyndt at køre, give en sirene og samtidig blinke gult og rødt - Saphe One / Saphe One signaler ved opstart
 • Hvis den er forbundet skal den blinke blåt og give to "bip", dette kan dog ske før turen går igang, og derfor ikke altid være til at høre
 • Hvis du er i tvivl, kan du udover at tjekke i app'en, holde inde på den blå knap indtil den giver et "bip" og så slippe knappen. 
  • Den giver en sirenelyd og blinker blåt, hvis den er forbundet
  • Den lyser grønt, hvis den er slukket
  • Den giver et "bip" men ingen sirenelyd, hvis den ikke er forbundet
 • Hvis din Saphe One+ ikke er forbundet vil den, kort tid efter at du er begyndt at køre, give en sirene og samtidig blinke gult og rødt - Saphe One / Saphe One signaler ved opstart
 • Den giver to "bip" og blinker grøn, når den er forbundet
 • Hvis du er i tvivl kan du trykke på den blå knap i 5 sekunder 
  • Den blinker langsomt grønt, hvis den er forbundet
  • Den lyser ikke når du trykker, hvis den er slukket - Hold den røde knap inde indtil at den blinker grønt, så er den tændt
 • Hvis din Saphe Drive ikke er forbundet viser den kun "saphe drive" på skærmen
  • Hvis Bluetooth ikonet vises, forsøger enheden at finde en mobil, den er parret med
 • Hvis skærmen viser hastighed, er den forbundet
 • Hvis skærmen ikke viser noget, er den slukket eller i dvale
  • Hold midter-knappen inde i 3 sekunder for at tænde
  • Hvis den blot er i dvale er det nok med et enkelt tryk
 • Hvis der står "saphe drive" og den ikke forbinder, så tryk en enkelt gang på midter-knappen. Bluetooth ikonet begynder at blinke, og er app'en åben, skulle det være muligt at finde og forbinde til din Saphe Drive
 • Saphe MC giver to "bip", når den er forbundet
 • Tryk kort på knappen
  • Den lyser grønt, hvis den er slukket
  • Den lyser rødt, hvis den er tændt
 • Hvis den er tændt, men ikke har givet to "bip" bør du åbne app'en og tjekke der, om den er forbundet


Min Saphe er klar til at forbinde, men den forbinder ikke til min telefon

Hvis din Saphe er klar til at forbinde, men ikke forbinder til din telefon, kan det skyldes:

 • Din Saphe er endnu ikke parret med din telefonen
 • Din Saphe vises ikke under "Enheder" i app'en
  • Sikre dig at Bluetooth er tændt på telefonen
  • Sikre dig at din Saphe ikke er forbundet til en anden telefon eller tablet
  • Prøv at slå Bluetooth fra og til igen på telefonen
  • Prøv at genstarte telefonen
   • Android: hold sluk-knappen inde og tryk på "Genstart"
   • iPhone: Genstart iPhone
  • Kontakt support
 • Din Saphe står bare og "Forbinder" men den bliver ikke "Forbundet"
 • Stadig problemer? Kontakt support