Hvis din Saphe ikke forbinder automatisk til din Huawei telefon eller mister forbindelsen igen, skyldes det med stor sandsynlighed, din telefons håndtering af apps. Derfor skal du sikre dig at Saphe Link app'en bliver styret manuelt mht. strømstyring og ikke automatisk. For at gøre det, skal du:


  • Gå ind i telefonens indstillinger 
  • Tryk på Batteri
  • Tryk på App-start eller Start (det er forskelligt afhængig af model) 
  • Tryk på Saphe Link app'en så den bliver slået fra
  • Der kommer en lille menu med tre andre indstillinger frem på skærm. Disse skal alle være slået til
  • Tryk på OK
  • I listen over apps vil der under Saphe Link nu stå "Administrer manuelt" Vær opmærksom på, at bluetooth, mobildata og placeringsoplysninger skal være aktiveret. Samtidig må ikke hverken ydeevnetilstand (findes på nogle Huawei modeller) eller strømsparetilstand være aktiveret.


Kontroller samtidig, at telefonen er sat til at opretholde forbindelse, når enheden slumrer. Se vejledningen her:


Huawei mister forbindelse når skærmen slukkes