Oplever du at du ikke får alarmer på din enhed kan det skyldes at den magnetiske sensor i telefonen ikke er kalibreret ordentligt.


Gør følgende for at kalibrere den magnetiske sensor i telefonen:

  • Gå i telefonens opkaldsmenu som hvis du skulle foretage et almindeligt telefonopkald
  • Tast *#0*#
  • Tryk på "Sensor"
  • Under "Magnetic Sensor" finder du en sort cirkel med en streg og et tal i
  • Stregen skal være blå og tallet skal være 3. Hvis det ikke er tilfældet, skal du dreje telefonen fra side til side på alle 3 akser (x, y, z - op/ned, tilt højre/vestre, drej højre/venstre)
  • Når stregen er blå og tallet er 3, er sensoren kalibreret, og dit GPS signal burde blive bedre.
  • Du kan på dette link se en video af, hvordan det gøres. Videoen er på engelsk: Samsung GPS kalibrering