Saphe Drive har med sin skærm mulighed for at vise hvilke alarmer der gives, og det gør den egnet til at kunne give flere alarmtyper end dens forgænger Saphe One. Det betyder dog også, at der skal kunne indrapporteres flere alarmtyper.


Opret alarmer

De helt almindelige alarmtyper, som man kender fra Saphe One, nemlig "mobilt kamera" og "ukendt fare", kan indrapporteres lige så nemt, som på forgængeren. Et "mobil kamera" indrapporteres ved at trykke en enkelt gang på venstre knap. En "ukendt fare" indrapporteres på knappen til højre. 


Ekstra alarmer

Skal man derimod indrapportere en "bil i nødsporet" kan man holde inde på højre knap, og så åbnes den udvidet menu, og vil som det første befinde sig på "bil i nødsporet". Holder man derimod venstre knap inde, åbnes samme menu, men vil som det første befinde sig på "Kødannelse".


Ombestemmer man sig, kan man trykke på knapperne til højre og venstre, og dermed vælge mellem de forskellige alarmtyper. Når man har fundet den alarm man vil indrapportere, trykker man blot en enkelt gang på midterknappen. Har man helt fortrudt, kan man yderst til højre i menuen vælge at gå ud af menuen - vises ved en bøjet pil, tryk på midterknappen når denne er valgt.

Bekræft alarmer

Ønsker man blot at bekræfte en alarm, venter man til at man er ud for det sted, hvor alarmen er relevant, så ud for fotovognen, bilen i nødsporet, ulykken eller andet, og trykker på midterknappen en enkelt gang.


Indrapporter og bekræft kun i eget spor

Husk når du indrapporterer eller bekræfter alarmer, kun at gøre det i dit eget spor, når det er relevant. Biler der kører i modsatte spor, er sjældent berørte af en bil i nødsporet på din side, og behøver derfor ikke at få en alarm. Alarmer er retningsbestemte, så det er vigtigt kun at indrapportere og bekræfte, når det er i dit spor, at en alarm er relevant.